Spis treści

Z książki „Mistrz Kadr i Płac” dowiemy się m.in.:

Jakie zmiany przewidziano w Kodeksie pracy i w innych aktach prawnych w 2023 r. w związku z wdrażaniem do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywy work-life balance

Jakie zmiany w 2023 r. przewidziano w zakresie dokumentacji pracowniczej, w tym w świadectwie pracy

Co nowego ustawodawca zaserwował nam w obszarze pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości zatrudnionych osób

Jak w 2023 r. prawidłowo sporządzać listę płac pracowników (w tym dla oddelegowanych i kierowców „międzynarodowych”)

W jaki sposób po najnowszych zmianach rozliczać umowy cywilnoprawne (w tym umowy zlecenia i o dzieło)

Jak zgodnie z prawem rozwiązywać umowę o pracę i umowę zlecenia

Jak wypowiadać umowę o pracę pracownikowi pracującemu zdalnie

Jakie są zmodyfikowane na czas epidemii zasady dotyczące badań z medycyny pracy i szkoleń BHP

Jak właściwie stosować zwolnienia podatkowo – składkowe

Na jakie interpretacje PIT i ZUS zwracać uwagę przy wypełnianiu obowiązków płatnika

Jak właściwie korygować rozliczenia płacowe

Jak w praktyce stosować umowy o dzieło, by ZUS ich nie zakwestionował

Jakich zapisów trzeba unikać w umowach cywilnoprawnych

Co trzeba wiedzieć by prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie PPK

Jak powinny wyglądać wzory dokumentów najczęściej stosowanych w działach kadr i płac

Jak zgodnie z przepisami naliczać świadczenia chorobowe

Co powinna zawierać właściwe przygotowana umowa o pracę

Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

Jakie są reguły rozliczania cudzoziemców

Jak po zmianach przepisów oddelegowywać pracowników za granicę i jak ich rozliczać

Na co zwracać uwagę przy rozliczaniu czasu pracy pracowników

Jak rekompensować pracownikowi godziny nadliczbowe

Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym również tej płacowej)

Jak w praktyce stosować nowe uregulowania dotyczące ewidencji czasu pracy

Jakie są obowiązki względem osób pracujących w ramach umowy o dzieło lub zlecenia

Czy kierować zleceniobiorców na badania lekarskie i szkolenia bhp

Jak w praktyce stosować RODO w kadrach i płacach

Jak właściwie rozliczać przychód w momencie przekroczenia progu podatkowego i zusowskiego

Jakich wyliczeń dokonywać przy kalkulowaniu potrąceń z należności pracownika i zleceniobiorcy

Do czego sprowadza się prawidłowe obliczanie ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego

Na czym polega proces kalkulowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki)

Jak należy obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Jak wyliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia od pracy

Jak interpretować przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych

W jaki sposób ustalać wysokość odpraw i odszkodowań należnych pracownikom

Jak rozliczać należności w przypadku śmierci pracownika

Jak rekompensować pracownikowi dyżury

Jak powinniśmy rozliczać świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy

Według jakich reguł rozliczać członków zarządu

Jak prawidłowo stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową

Na co zwracać uwagę przy stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT”

Jak powinno wypełniać się świadectwo pracy

Kiedy i jak ryczałtowo rozliczać nadgodziny i pracę w nocy

Jakie są wyjaśnienia Ministra Finansów w kwestii 50-procentowych KUP

Jak kontrolować liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia

Kiedy i jak stosować ruchomy czas pracy

One Thought to “Spis treści”

  1. Monika S.

    Najlepsza książka dla kadr i płac z jaką kiedykolwiek miałam do czynienia. Śmiało polecam.

Skomentuj